top of page

ONZE WERKWIJZE

Ten grondslag aan ons pedagogisch handelswijze liggen de zienswijzen van Emmi Pikler en Reggio Emilia. Beide pedagogische stromingen hebben oog voor de individuele persoonlijkheid van kinderen en gaan uit van een gelijkwaardige opvoedrelatie waar respect aan ten grondslag ligt. Onze werkwijze wordt bepaald door resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van opvoedmethoden. Deze worden niet los van elkaar gebruikt maar op zinvolle wijze in verband gebracht.

LIEFDEVOLLE BENADERING

Op MiCasa vinden wij niets zo belangrijk dan dat kinderen zich veilig voelen en emotionele steun en zekerheid ervaren. Dit veilige basisgevoel is namelijk van essentieel belang voor het algemeen welbevinden. Kinderen die ‘welbevinden’ zitten goed in hun vel en voelen zich duidelijk thuis. Ze kunnen zichzelf zijn. Ze zoeken contact met de pedagogisch medewerksters en zijn ondernemend. Pas wanneer wij erin slagen de kinderen een gevoel van emotionele veiligheid te bieden, kan een kind gaan exploreren en zich ontwikkelen. ‘Het bieden van een gevoel van veiligheid’ is dus de basisvoorwaarde!

MAXIMALE STABILITEIT

Kinderen voelen zich veilig in de nabijheid van hechtingspersonen. Dit zijn de personen waarmee kinderen een duurzame en stabiele band opbouwen en die ze emotionele steun bieden. De eerste hechtingspersonen zijn natuurlijk de ouders of verzorgers. Op een kinderdagverblijf zijn dit de pedagogisch medewerksters. Op MiCasa hebben de de personele bezetting zo ingevuld dat we de maximaal mogelijke stabiliteit waarborgen. Meer weten over hoe wij dit doen? Klik hier.

 POSITIEF ZELFBEELD

Van alles wat wij kinderen willen meegeven en leren is een positief zelfbeeld het allerbelangrijkste. Zelfvertrouwen maakt kinderen weerbaar en minder gevoelig voor het oordeel van anderen. Het geeft ze de moed om voor hun eigen mening uit te komen, initiatief te tonen en aan nieuwe dingen te beginnen. Hoe een kind zichzelf ziet, hangt voornamelijk af van hoe anderen op hem reageren. In de manier waarop wij kinderen benaderen zitten daarom de volgende twee boodschappen verweven.        

                      - Jij mag er zijn! (zelfwaardering)         

                      - Jij kan het aan! (zelfvertrouwen)

SPELENDERWIJS LEREN
Oefening baart kunst en zonder oefening leren mensen en dus ook kinderen maar weinig. Het is dus belangrijk dat kinderen de vrijheid en gelegenheid krijgen om zelf te doen, te ontdekken, te onderzoeken, te experimenteren en ervaren.
Spelen is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen van immens belang! Tijdens het spelen ontwikkelen kinderen zonder dat zij het gevoel hebben te leren. Het vormt een rijke bron aan leerprocessen die bijdragen aan de brede ontwikkeling. Kinderen beschikken over een aangeboren nieuwsgierigheid die hen voortdurend motiveert tot het ontdekken en uitproberen, oefenen en experimenteren.

De kwaliteit van spelen is grotendeels afhankelijk van het spelmateriaal dat beschikbaar is. Ons spelmateriaal wordt daarom met zorg samengesteld en beschikt over een hoge ‘speelwaarde’: Duurzaam speelgoed dat herkenbaar is, uitdaagt, stimuleert, vrij laat, en overwegend van hout gemaakt is.

bottom of page