top of page

MAXIMALE STABILITEIT
Iedere kinderopvanggroep wordt geleid door een team dat bestaat uit drie vaste pedagogisch medewerksters. Bij MiCasa krijgen de kinderen dus nooit meer dan drie vaste gezichten te zien. In het geval van ziekte of vakantie worden zij vervangen door pedagogisch medewerksters uit ons eigen flexteam of het management.

INTERN FLEXTEAM
Op MiCasa hebben wij twee pedagogisch medewerksters in dienst die de vervanging van vrije dagen, vakantie en ziekte verzorgen, waardoor ook onze invalkrachten een bekend gezicht zijn voor ouders en kinderen. Hierdoor hoeven wij nooit gebruik te maken van externe uitzendkrachten.

ONS TEAM

Ons team bestaat uit een hechte groep pedagogisch medewerkers die met grote betrokkenheid, passie en liefde voor kinderen het beste uit iedere dag wil halen. Binnen ons kleinschalige kinderdagverblijf willen wij kinderen een plek bieden waar zij zich veilig voelen en onbevangen de wereld kunnen ontdekken. Een plek waar kinderen zich vrij voelen, zichzelf mogen zijn en blij en zorgeloos kunnen opgroeien. Wij willen werkelijk bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Niet sporadisch of kortstondig, maar door ze de veilige basis te bieden die ze zo hard nodig hebben. Alleen binnen die basis, waarin liefdevolle begeleiding de kern vormt, kunnen kinderen opgroeien tot onbevangen kleuters die het leven zelfverzekerd tegemoet treden.

bottom of page